مسافر

Narrator :  
Type designer :  
کتاب
about :  
isbn :  
9789642953
arrow close
arrow
Add your review
comments
 • a

  aseman

  3/8/2024 3:00:12 AM

  کتاب تاثیر برانگیز و جذابی بود و چقدر شبیه زندگی های واقعی من مسحورش شدم و با اشتیاق سریع تمومش کردم به نظرم از اون کتابایی که همه باید بخونند دیدم را خیلی عوض کرد
  Reply
  0
  0
  0 Reply

  3/8/2024 3:00:12 AM

Rate this book. Tell us what you think.

From this author

Show all