نشریه رشد و کارآفرینی شماره 63 سال 1399

رخداد انتشار :  
ماهانه
نام :  
نشریه رشد و کارآفرین شماره 63 سال 1399
تاریخ انتشار :  
مهر سال 1399
تعداد صفحات :  
23
زبان اثر :  
زبان فارسی
arrow بستن
arrow
نظر کاربران

.دسترسی به نظرها امکان‌پذیر نیست

از این نویسنده

نمایش همه
فیلترها
hide