نشریه رشد و کارآفرینی شماره 42 سال 1396

رخداد انتشار :  
ماهانه
نام :  
نشریه رشد و کارآفرین شماره 42 سال 1396
تاریخ انتشار :  
مرداد سال 1396
تعداد صفحات :  
7
زبان اثر :  
زبان فارسی
arrow بستن
arrow
نظر کاربران

.دسترسی به نظرها امکان‌پذیر نیست

از این نویسنده

نمایش همه
فیلترها
hide